Газета "Наша Віра", серпень-вересень (208), 2005 рік

Степан СЕМЕНЮК
Неправда – то гріх

До джерел, як відомо, пливеться проти течії, а за течією пливе здебільше сміття. За правду часто треба платити велику ціну, навіть ціну життя. Українські журналісти, письменники, поети і митці віками платили ту ціну за правду.
В музеї Василя Симоненка є його шкільний зошит з оцінкою „двійка”.  За що Василько отримав ту одиноку в житті двійку?
А було так: учні мали написати твір на тему: Моє щасливе дитинство. І Василько написав щиро і правдиво та коротко: „У мене не було щасливого дитинства”. Бо яке могло бути щасливе дитинство в українського хлопчика в тридцяті і сорокові роки ХХ століття? Написав правду, а оцінку отримав неправдиву... Ким ми були б без таких людей?
А тепер загляньмо в сьогодення, коли вже за правду не висилають на Соловки, однак ми й далі пишемо неправду, або напівправду: зі страху чи за інерцією малоросійського мислення. Ось знаний в Луцьку церковний публіцист  в брошурі „Я залишаюсь з Христом” пише, Польська Церква оголосила свою незалежність в 1925 році, а отримала в 1945. Сумнівно, що автор не знає правди: Православна Церква в Польщі ніколи не оголошувала своєї незалежности, автокефалію їй надано в 1924 р. 13 листопада Синодально-Канонічним Томосом Вселенської Патріярхії в 1925 р., чого, річ зрозуміла, Московський патріярхат  не визнав.  Але він „надав” автокефалію Церкви в Польщі аж у 1948 р. Та це окрема політична тема. Але для нас цікаво те, що в Томосі від 13 листопада 1924 р. записано, що „перше відлучення Київської Митрополії і залежних від неї Митрополій Православних Литви і Польщі від Нашої Столиці та прилучення їх до Святої Церкви Московської сталося незгідно з канонічним правом...” (Йдеться про загарбання (купівлю) Москвою Української Церкви – Митрополії Київської і всієї Руси в 1686 р.). Від себе додаймо, що Патріярший Синод  здетронізував патріярха Діонісія власне за те, що він під тиском турецького візира (прем’єра) дав згоду на прилучення Митрополії Київської і всієї Руси до Московського патріярхату, а сам той акт визнав симонією, тобто – купівлею.
Відомо, що після монголо-татарської навали на Україну в ХІІІ ст. київські митрополити все частіше перебували поза Київом з суто прагматичних причин,  - в Київі було тяжко жити і менш безпечно. Київські митрополити мали своє подворіє і в Москві. Але офіційного перенесення митрополії з Київа до Москви чи Владіміра над Клязьмой ніколи не було. Вселенський патріярх у своїх листах (наприклад в другій половині 14 ст.) виразно стверджував, що хоч де в даний час перебуває митрополит, його першопрестольним градом є Київ.
Московська Церква виокремилась з Української Церкви – Митрополії Київської і всієї Руси в половині 15 ст. і то без згоди на це Вселенського патріярхату, а звідси і прямий правовий (канонічний) висновок: Церквою-Матір’ю Російської Православної Церкви була Українська Православна Церква – Митрополія Київська і всієї Руси. А виходить, що не знають про це сьогодні ані московський патріярх Алексій ІІ, ані екзарх України Владімір (Сабодан), ані арх. Львівський Августин, ані Луцький Нифонт і вся російська братія, яка виступає під назвою „Української православної Церкви” (УПЦ). А справді, що таке УПЦ? В Статуті РПЦ, а  Статут, як відомо, є конституцією РПЦ, записано: „Українська православна церква” – інше офіційне найменування Українського екзархату Московського патріярхату, а титул канонічний митрополита Київського УПЦ – „Патріярший Екзарх всієї України”. (див: ХІІ Розділ Статуту РПЦ). Це стосується і Білоруси, але митрополит Білоруси, як чесна людина, не вживає замінного титулу, а тільки властивого: „патріярший Екзарх Білоруси”. А „наш” Сабодан вдає, що він не знає, ким є насправді. І то навіть тоді, коли президент Путін звертається до нього, як до „предстоятеля Русской Православной Церкві на Українє московскоґо пріхода”. А „ніфонти”, „августини”  і „владіміри”... й далі дурять людей, що вони єрархи „УПЦ”, бо так зареєстровано.
Горе наше, що на чотирнадцятому році незалежности діє в Україні ще колоніяльне московсько-большевицьке право... Тому не дивно, що так „дружно виступили ієрархи московської Церкви проти Вселенського патріярхату за його прихильне ставлення до України і українського православ’я.  У їх заявах нема не тільки християнської любови, вони повні політичної ненависти і погроз. А Христос наказував любити навіть ворогів. Звісно, так чинять ті, хто не має жодних арґументів на оборону своїх позицій, вони навіть не пробують полемізувати, вони нападають, як в російськім прислів’ї: сам дєрьот і сам орьот...
Характерно, що у цих діях виявляється симбіоз РПЦ з російським великодержавним  політикумом і – увага! – компартією. Мало того, „наш” екзарх Владімір нагороджує  церковними медалями першого комуніста України Петра Симоненка, білоруський „православний атеїст” президент Александр Лукашенко нагороджує державним орденом патріярха Алексія ІІ, а той в свою чергу нагороджує церковними медалями РПЦ Лукашенка... Вони  мабуть не чули науки К.Маркса, що „комунізм починається з атеїзму”. Виходить, що головний російський комуніст Ґ. Зюґанов, слушно писав, що російське православ’я „во мноґом опрєдєліло і особєнності русскоґо коммунізма”. Тому не дивує вихваляння мудрости вчинків Сталіна в публікаціях і журналах Дніпропетровської єпархії РПЦ-„УПЦ” Московського патріярхату.  В чому полягають оті „особєнності” російського комунізму, що їх визначило російське православ’я, відповідь дає також Зюганов: „воссоєдінєніє вєлікаґо Ґосударства Россійскаґо, что являється необходімим условієм сохранєнія єдінства Русской  Православной Церкві в борьбє протів єє расчлєненія на національныє автокефалії”. Таку ж ролю відводить російському православ’ю і великодержавний російський шовініст політолог А. Дуґін: „Православна Церква як оплот догматичної Істини, симфонія Самодержавства, усвідомлення історичної місії боґоносноґо російського народу – суть духовні символи Російської імперії”. Тільки  що все це має спільного з християнством, з православною релігією, з наукою Ісуса Христа? Який стосунок має це до Української Православної Церкви?
 В статті використано публікації в „Дзвонах Волині”, дніпропетровському журналі „Мир” та інші, а також: А. Дуґін „Основы геополитики”, і Ґ. Зюганов: „Россия – Родина моя”.
 

До змiсту номера

До архіву газети

На першу сторінку